top of page
תכול המטפחת

(יז'י פטרסבורסקי/י. גאליצקי)

על האהבה הנצחית

(י. ברהמס/א.ה פלרסלבן)

הו לו ידעתי את הדרך הביתה

(י. ברהמס/ק.גרות')

היי שלום | מתוך: שיר ליום אחד

(ג. פורה.ש. ז' גראנמוז'ין)

לא ידעתי שתלכי ממני

(מתי כספי/אהוד מנור)

bottom of page